10th جولای 2018

و اما بعد …

نوشتن همیشه خوب است، اینکه بتوانی احساسات و روحیات خود را ثبت کنی، تجربیاتت را ماندگار کنی. نوشتن از عکس هم بهتر است، نوشته ها را می توانی هر مدل...

10th جولای 2018

سلام

داشتن سایت شخصی کم کم به یکی از نیاز های اصلی بدل می شود. چندی بود که این سایت به دلایل مشکلاتی به روز نمیشد، اما سرانجام وقت شد تا...